Truyền Thông Nói Về Trầm Hương Mộc Thủy

Trầm Hương Mộc Thủy cam kết chất lượng sản phẩm đúng theo các cam kết.

Chúng tôi hoạt động hướng đến cộng động thông qua 3 giá trị cốt lõi tại trang Giới Thiệu về Trầm HươngMộc Thủy

Báo Chí Viết Về Chúng Tôi :

Báo Thanh Hóa : TRẦM HƯƠNG MỘC THỦY – ĐEM “HỒN TRẦM” ĐI ĐẾN MUÔN NƠI

Từ nốt trầm u tịch trong lăng tẩm của chúa Nguyễn xưa đến hương thơm ngào ngạt nơi đình chùa ngày nay, trầm là một phần không thể thiếu trong văn hóa tín ngưỡng xứ An Nam. Yêu trầm, và khát khao mang trầm đến gần hơn với muôn nơi, Trầm Hương Mộc Thủy vẫn đang nỗ lực từng bước thực hiện ước mơ.

Báo Thanh Hóa _ Trầm Hương Mộc Thủy
Báo Thanh Hóa _ Trầm Hương Mộc Thủy

Báo Long An TRẦM HƯƠNG MỘC THỦY – LINH HỒN CỦA ĐẤT NƯỚC NGÀN NĂM VĂN HIẾN

Trầm hương gắn chặt với đời sống văn hóa của dân tộc Việt. Từ hương trầm thơm u tịch, uy quyền được đốt trong cung điện của xứ An Nam xưa đến hương trầm nghi ngút trong đình chùa miếu mạo nay. Từ hiểu, đi đến yêu, Trầm Hương Mộc Thủy vẫn đang dốc sức mang Trầm hương – linh hồn của Việt Nam ngàn năm văn hiến đến gần hơn với giới trẻ, giúp cho mỗi người đều có một nơi trú chân an yên trong tâm hồn.

Link Báo Long An : https://baolongan.vn/tram-huong-moc-thuy-linh-hon-cua-dat-nuoc-ngan-nam-van-hien-a143580.html

Báo Long An - Trầm Hương Mộc Thủy
Báo Long An – Trầm Hương Mộc Thủy

 

Báo VNexpress : https://startup.vnexpress.net/startup-viet-2022/thong-tin/tram-huong-moc-thuy-3627.html

Báo Thái Bình : https://baothaibinh.com.vn/tin-tuc/206/161574/tram-huong-moc-thuy-yeu-dao-cua-tram-tim-yen-binh-trong-tam

Báo Tuyên Quang : https://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/tram-huong-moc-thuy-tu-dao-cua-tram-den-dao-cua-nguoi-165186.html

Báo Đồng Khởi : https://baodongkhoi.vn/tram-huong-moc-thuy-gop-phan-mang-tram-xu-hue-di-den-muon-noi-20102022-a106680.html

Báo Quảng Nam : https://baoquangnam.vn/ban-can-biet/tram-huong-moc-thuy-mang-tram-xu-hue-di-den-muon-noi-133733.html